Visie en missie

Science Plus met testen op TV

Science Plus Group BV heeft een leidende rol in de Nederlandse markt op gebied van psychologische... Lees meer

INCAS3 is aandeelhouder geworden van Target Holding bv

Target Holding bv exploiteert de kennis die ontwikkeld wordt binnen het onderzoeksproject Target, dat gericht is... Lees meer

LanthioPep BV

LanthioPep, de jongste onderneming van de Houdstermaatschappij - voort gekomen uit Biomade - heeft een grote... Lees meer

 

Geregeld ontstaan er binnen kennisinstellingen ideeën voor kansrijke ondernemingen en voor commerciële toepassingen van nieuwe technologie.

Om een kansrijk product of dienst succesvol in de markt te zetten zijn behalve geld ook ondernemerschap, managementkwaliteiten en marketingtalent nodig. Deze kwaliteiten zijn echter niet bij iedereen even sterk ontwikkeld. De RUG Houdstermaatschappij wil ondernemers en wetenschappers ondersteunen met kennis, ervaring en een veelzijdig regionaal netwerk ondersteunen.