Disclaimer

Science Plus met testen op TV

Science Plus Group BV heeft een leidende rol in de Nederlandse markt op gebied van psychologische... Lees meer

INCAS3 is aandeelhouder geworden van Target Holding bv

Target Holding bv exploiteert de kennis die ontwikkeld wordt binnen het onderzoeksproject Target, dat gericht is... Lees meer

LanthioPep BV

LanthioPep, de jongste onderneming van de Houdstermaatschappij - voort gekomen uit Biomade - heeft een grote... Lees meer

 

De Rug Houdstermaatschaooij (RHM) besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan de RHM niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de RHM verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal de RHM onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is de RHM niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat de RHM geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. De RHM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.